31.2 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، 12.3 میلیون تزریق: CDC آمریکاتوزیع 31.2 میلیون دوز واکسن COVID-19 که 3.3 میلیون واکسن تجویز کرده است: CDC آمریکا


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*