30.6 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده است که 11.1 میلیون تزریق می کند: CDC ایالات متحده30.6 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده است که 11.1 میلیون تزریق می کند: CDC ایالات متحده


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*