29.4 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده 10.3 میلیون تزریق: CDC آمریکا29.4 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده 10.3 میلیون تزریق: CDC آمریکا


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*