25.5 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، تقریبا 9 میلیون تزریق: CDC آمریکا25.5 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، تقریبا 9 میلیون تزریق: CDC آمریکا


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
توجه به طراحی و چیدمان سمت راست در طراحی داخلی مغازه

دیدگاهتان را بنویسید