25.5 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، تقریبا 9 میلیون تزریق: CDC آمریکا25.5 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، تقریبا 9 میلیون تزریق: CDC آمریکا


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*