21.4 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، 5.9 میلیون تزریق: CDC آمریکا21.4 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، 5.9 میلیون تزریق: CDC ایالات متحده


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
هر منطقه از ایالات متحده در سال 2020 رکورد آب و هوای شدید داشته است. منطقه خود را بر روی نقشه پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید