21.4 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، 5.9 میلیون تزریق: CDC آمریکا21.4 میلیون دوز واکسن COVID-19 توزیع شده ، 5.9 میلیون تزریق: CDC ایالات متحده


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*