استفاده از نی نی لای لای ها چطور باعث ایجاد خواب عمیق در کودکان می شود؟

سلامت و رشد کودک برای والدین و اطرافیان بسیار حائز اهمیت می باشد و همین امر سبب شده است که ماه ها قبل از آن که نوزاد متولد شود، مشغول خرید سیسمونی می شوند و با وسواس و دقت این وسایل را خریداری می کنند. در میان این وسایل ابزار خواب از اهمیت بالایی برخوردارContinue reading “استفاده از نی نی لای لای ها چطور باعث ایجاد خواب عمیق در کودکان می شود؟”