یک کاوشگر فضایی ژاپنی حامل سنگ های سیارکی در قسمت انتهایی استرالیا فرود می آیدیک کاوشگر فضایی ژاپنی حامل سنگ های سیارکی در قسمت انتهایی استرالیا فرود می آید


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
WHO توصیه می کند از Gilead Remedivir برای همه بیماران بستری در بیمارستان COVID-19 استفاده نشود

دیدگاهتان را بنویسید