[ad_1]

یک کاوشگر فضایی ژاپنی حامل سنگ های سیارکی در قسمت انتهایی استرالیا فرود می آید

[ad_2]

منبع: moshtagh-khabar.ir

ایندکسر