یک کاوشگر فضایی ژاپنی حامل سنگ های سیارکی در قسمت انتهایی استرالیا فرود می آیدیک کاوشگر فضایی ژاپنی حامل سنگ های سیارکی در قسمت انتهایی استرالیا فرود می آید


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*