یک مطالعه نشان داد که حداقل 6 ماه عفونت مجدد با COVID-19 بعید استیک مطالعه نشان داد که حداقل 6 ماه عفونت مجدد با COVID-19 بعید است


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*