یک مطالعه دانمارکی نشان داد که ماسک های صورت محافظت محدودی را برای کاربر ایجاد می کنندیک مطالعه دانمارکی نشان داد که ماسک های صورت محافظت محدودی را برای کاربر ایجاد می کنند


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*