چین: کاوشگر ماه در حال آماده سازی برای بازگرداندن نمونه سنگ به زمین استچین: کاوشگر ماه در حال آماده سازی برای بازگرداندن نمونه سنگ به زمین است


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*