چین: کاوشگر ماه در حال آماده سازی برای بازگرداندن نمونه سنگ به زمین استچین: کاوشگر ماه در حال آماده سازی برای بازگرداندن نمونه سنگ به زمین است


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
Blue Origin با بهره مندی از فضانوردان کپسولی به فضا پرتاب می کند

دیدگاهتان را بنویسید