چین فضاپیمای رباتیک را برای استخراج سنگ از ماه پرتاب می کندچین فضاپیمای رباتیک را برای استخراج سنگ از ماه پرتاب می کند


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*