چین برای استخراج سنگ های ماه با موفقیت یک سفینه فضایی را بر روی ماه فرود آوردچین برای استخراج سنگ های ماه با موفقیت یک سفینه فضایی را بر روی ماه فرود آورد


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*