پنج پیش‌بینی در میل سوپاپ در 2022

دِلکو یا Tāzafruz (به انگلیسی: Distributor) وسیلهای میباشد در موتورهای درونسوز که جریان ولتاژ بالا را از کوئل به شمعها جهت دهی می‌نماید تا به ترتیب احتراق را منظم کند. سامانه سوخترسانی انژکتوری یکی از از روشهای سوخترسانی به موتورهای درونسوز به شیوه تزریق سوخت است که در همین سامانه سوخت به وسیله یک پمپ مکانیکی یا این که برقی اهمیت فشار به داخل لولههای سوخترسانی و ریل سوخت وارد می‌شود و از روش انژکتورها که در واقع نوعی شیر محسوب میگردند به پشت سوپاپ هوا یا این که داخل سیلندر به رخ پودر شده پاشیده می‌گردد و به همین ترتیب مخلوطی از هوا و سوخت به جهت احتراق در موتور و تولید انرژی بدست میآید. از آنجائیکه احتراق ناقص از عدم صحیح بودن مخلوط سوخت و هوا و یا ضعیف بودن کیفیت بنزین (پایین بودن اکتان بنزین) بوجود می آید لذا همین سنسور از میزان آوانس جرقه و یا زودتر جرقه زدن شمع ها ناچیز می نماید.زودتر جرقه زدن در واقع از بهتر متراکم شدن ترکیب سوخت و هوا که همواره بایستی در محدوده استوکیومتریک (۱۴٫۷:۱) جلوگیری کرده و سبب ساز به وجود آمدن احتراق ناقص و به طبع آن کوبش در موتور می شود.پدیده کوبش که به جهت موتور مضاعف مضر می باشد.کوبش که شامل ایجاد ضربه هایی خفیف بر پیکره ی موتور می باشد در دراز مدت می تواند آسیبی جدی به قطعاتی مانند : شاتون ، شکسته شدن پیستون ، صدمه رسید به شمع ها ، خم شدن کلیک کنید سوپاپ ها و… اهمیت استعمال از دستگاه دیاگ وارد منوی دیدن کد خطاها می شویم.در صورت خرابی قطعه کد اشتباه بصورت لحظه ای (i) و یا این که مستمر (P) در حافظه ECU ثبت می گردد.اگر خطا بصورت لحظه ای بود کد اشتباه را پاک کرده و دوباره کد خطا را آنالیز می کنیم.باید از حافظه ECU پاک شده باشد.اگر اشتباه بصورت همیشگی بود در آغاز سوکت قطعه را از حیث تمیزی و سولفاته نداشتن و محکم بودن چک می کنیم آن‌گاه کد غلط را پاک کرده و مجددا وارد منوی دیدن کد اشتباه ها می شویم.اگر کد نادرست دوباره به شکل مستمر مشاهده شوید به این معنی که سنسور خراب میباشد و باید بده بستان گردد. برای عیب یابی همین قطعه توسط دستگاه دیاگ،ابتدا دستگاه را به ماشین وصل می کنیم و بعد اتومبیل را پر‌نور می کنیم.وارد قسمت پارامترها شده و میزان آوانس جرقه را مطابق استاندارد اتومبیل مقایسه می کنیم.اگر آوانس جرقه از مقدار استاندارد کمتر باشد یعنی ریتارد باشد ممکن میباشد علت این عیب فساد سنسور وضعیت میل سوپاپ باشد. همین قطعه در بعضا موتورها در بالای سیلندر واقع است و در بعضی دیگر در تحت موتور قرار گرفته است. از پاراگراف اشخاصی که در کمپانی کانیگسک تغییرات انقلابگونهای ایجاد کرده هست کریستین وون کوئنیگزگ نام دارااست که سیستم فوقالعاده هیبرید را به جهت ماشین دسته رگرا معرفی کرده است که سوای جعبه دنده قدرت انتقال پیدا میکند. در موتورهای چهارزمانه پیستون در چهار زمانه به میل لنگ نیرو وارد میکند و سبب چرخش دو بدور کامل میل لنگ میشود. از آن جا که در همین نوع موتورها باز و بسته شدن سوپاپ ها مستقیماً توسط میل بادامک و سوای واسطه انجام می شود، دوران بندی سوپاپ ها در شتاب های بالا نسبت به موتورهای OHV ظریف تر است. دنده میل سوپاپ موتور روبین که حیاتی نام بادامک نیز شناخته میشود، وسیلهای درون موتور برای گشوده و بسته کردن سوپاپها است که نیروی خود را از میل لنگ دریافت میکند. اساسی امداد همین سامانه و حذف میل بادامکها می توان باز و بسته شدن سوپاپها و تزریق سوخت را مهم در دست گرفتن بیشتری انجام بخشید و قدرت موتور و گشتاور تولیدی در آن بیشتر تحت کنترل در میآید و بهبود چشمگیری پیدا می کند که به حیث میرسد در عملکرد موتور اثر گذاری زیادی خواهد داشت. دو تا از سوپاپ ها وظیفه سوخت رسانی به موتور را داشته و دو عدد دیگر گاز های حاصل از فعالیت موتور را بیرون می کنند، همین موتور ها به استدلال سوخت رسانی خوب تر عموما اقتدار بالاتری خواهند داشت. در بیش خیس اتومبیل های مدرن از موتورهای مجهز به میل بادامک های DOHC به کارگیری می شود؛ چون تزریق هوا در این دسته موتورها خوب تر هست و کلیدی حجم موتور یکسان نسبت به سایر موتورهای فاقد میل بادامک DOHC، اقتدار بیش تری ساخت می شود. در موتورهای مجهز به میل بادامک های DOHC، به جهت هر سیلندر چهار سوپاپ در لحاظ گرفته شده است؛ دو سوپاپ برای ورود هوا و سوخت و دو سوپاپ برای خروج گازهای حاصل از احتراق. اهمیت زود گشوده نمودن سوپاپ های ورودی هوا ممکن است بعضی از گازهای در حال انفجار به منیفولد محل ورود هوا بازگردانی شده و به شکل لحظه ای در انجا خنک شوند و در نهایت در چرخه مکش بعدی مجددا وارد سیلندر شوند. در موتورهای خطی که فقط دارای یک میل بادامک هستند، در هر سیلندر دو سوپاپ تعبیه شده است: یکی از به جهت ورود هوا و سوخت و دیگری برای خروج گازهای حاصل از احتراق. در موتورهای چهار زمانه به ازای هر دو دور میل لنگ میل سوپاپ یک بدور می چرخد. امیدواریم در این رویکرد توانسته باشیم سهمی هر تعدادی قلیل در جهت رشد و تعالی دانایی شما دوستداران صنعت اتومبیل داشته باشیم. نام میل بادامک بادامکهای روی این قطعه اشاره دارد. همین شرکت موتوری بدون میل بادامک طراحی کرده می باشد که می تواند آیتم قابل قبولی برای موتورهای آتی باشد.

حتما بخوانید:
موتور 206 RC