پتاسیم نیترات از کجا بخریم – خرید بهترین مارک پتاسیم نیترات برای رشد گیاه

احتمال دارد در بعضی از عطاری ها نیز وجود داشته باشد، اما همین ماده اسم دیگری ندارد و به نام پتاسیم نیترات یا نیترات پتاسیم یا این که حساس اسم لاتین K-Nitrate شناخته می شود. همین ماده به تنهایی اتش زایی یه خرده دارااست البته درصورت واکنش نشان دادن حساس مواد اتشزا باعث عمده شدن خطر اتش سوزی خواهد شد. نیترات پتاسیم معمولا از واکنش فلز مس با اسید سولفوریک و نیتریک بدست می آید. پتاسیم نیترات یک عامل اکسید کننده ی کار کشته بوده که دارای دیگر ترکیبات آلی واکنش داده و سوخته و منفجر می شود. اما حتمی به ذکر هست که این واکنش مضاعف گرمازا هست و باید در گوشه و کنار های خاصی انجام شود. این واکنش دوچندان اکسوترمی است. نیترات پتاسیم منبعی محلول از این دو ماده مغذی کلیدی پر مصرف گیاه است. به عنوان نمونه انحلال پذیری این ماده در دمای ۵۰ و ۸۰ سکو سلسیوس به ترتیب برابر ۸۰ و ۱۶۰ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب است. بلیعدن همین ماده بسیار خطرناک می باشد و سبب مسمومیت حاد و مرگ شخص خواهد شد. این عمل باعث مسمومیت حاد می شود که در غایت باعث مرگ می شود. پتاسیم نیترات به مقدار دوچندان در هند، اسپانیا، مصر و ایتالیا یافت می شود. چرا که پتاسیم نیترات آزمایشگاهی غالبا وارداتی است، خلوص بالاتری دارد، در مقادیر کمتری ساخت می شود و هزینۀ بسته بندی و حمل و نقل هم دارد. این مخلوط به تیتر پوسته ی نازک سپید بر بر روی تخته سنگ ها، در غارها و انواع خاک هایی که غنی از ماده ی آلی هستند، تشکیل می شود. رقیق پتاسیم نیترات به تیتر یک ماده ی ادرار آور در طبی مورد به کار گیری پتاسیم نیترات نام دیگر قرار می گیرد. همانگونه که مشاهده میفرمایید در ایجاد باروت ماده اصلی نمک پتاسیم نیترات (شوره) است که می توان آن را از نیتریک اسید نیز بدست آورد . این ماده به تیتر یک جزء به جهت سوخت موشک نیز مورد به کار گیری قرار می گیرد. به جهت درمان آسم و فشار خون بالامورد استعمال قرار می گیرد زیرا نوعی کاهنده فشار خون هست . اعتنا کنید که سرعت جذب KNO3 بوسیله دستگاه گوارش فراوان نیترات پتاسیم فروشی مضاعف است. تهیه و تنظیم پتاسیم نیترات به طور طبیعی از دیواره غارها انجام میگیرد؛ البته مهم توجه به کار گیری فراوانی که از این مخلوط می‌گردد این منشا نمی تواند به طبع پاسخگو باشد؛ لذا طرز های تهیه و تنظیم آزمایشگاهی و صنعتی همواره در سراسر دنیا مورد توجه هستند.

حتما بخوانید:
سنگهای سیارکی که برای تحویل به زمین تنظیم شده است