پاشینیان بر توسعه روابط با ایران تاکید کردنیکول پاشینیان در گفت و گو با تلویزیون دولتی این کشور به تفاهم نامه امضا شده در ایران درباره تمدید قرارداد «گاز در مقابل برق» توجه کرد و گفت: با تکمیل سومین برق ایران و ارمنستان. خط انتقال، کشورش آماده دریافت گاز بیشتر از ایران است.» تا میزان برق رسانی به ایران افزایش یابد.

وی خطوط انتقال برق ایران و ارمنستان را بسیار پربار خواند و افزود: برای اینکه بتوانیم گاز بیشتری برای تولید برق مصرف کنیم، نیاز به صادرات بیشتری به ایران داریم و پس از احداث نیروگاه این فرصت را خواهیم داشت. تکمیل می شود. رشته سوم سیم برق.” زمانی که ساخت این خط لوله به پایان برسد، آماده دریافت گاز بیشتری برای افزایش برق عرضه شده به ایران خواهیم بود.

پاشینیان در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام گامی منفی در روابط این کشور با روسیه تلقی می شود، گفت: ارمنستان از گاز به دست آمده برق تولید می کند و آن را به ایران برمی گرداند و بخشی از آن را برای نیازهای داخلی خود بازمی گرداند. چنین مکانیزمی وجود دارد و در تضاد با روسیه نیست.

نخست وزیر ارمنستان در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش ایران در ارتقای روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان، گفت: ایران بازیگر بسیار مهمی در مسائل بین المللی و منطقه ای است و به همین دلیل روابط بسیار نزدیکی با شرکای خود داریم. در ایران.

ایران و ارمنستان پس از امضای یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی در بخش انرژی، توافق کردند که تسویه گاز و برق بین دو کشور تا پایان سال 1409 تمدید شود.

حتما بخوانید:
توافق با ایران هنوز فاصله زیادی دارد

>