از مواقعی که یک نماینده قانونی شالوده یک دادگستری در پرونده های خانوادگی بر روی آن ها به کار و بررسی می پردازد می توان مهریه، طلاق توافقی، استرداد جهیزیه، استرداد هدایای برهه زمانی نامزدی، الزام به تمکین، موارد انحلال نکاح مانند طلاق، باطل نکاح، نفقه، حضانت و حفظ کودکان، اجرت المثل بازه زوجیت، وصیت، تقسیم ترکه، ارث، انحصار وراثت و… به جز برخی موردها ذکر شده که وکیل پایه یک دادگستری دچار انحصار در قبول وکالت می باشد، وی می تواند به وکالت در حوزه های متفاوت و حساس موضوعات گوناگون بپردازد. تا همین جا متوجه شدیم به جهت این که یک شخص وکیل پایه یک دادگستری شود می بایست امتحان وکالت و امتحان اختبار(کتبی و شفاهی) را قبول شود. وکیل ملکی: نماینده قانونی ملکی به وکیل پایه یک دادگستری که در پرونده های ملکی اصلی موضوعات متمایز وکالت نموده و از تجربه و تخصص کافی در این راستا برخوردار میباشد نسبت دیتا می شود. از آنجایی که مهاجرت یک عدد از دشوارترین و اهمیت ترین تصمیمات در زندگی هر فردی میباشد می بایست قطعا مهم یک وکیل که اساسی قوانین مهاجرتی کشورهای مهاجر پذیر آشنایی دارد مشورت نمود و بهتر این است که یک وکیل پایه یک دادگستری که از تجارب و علم حقوقی به اندازه در این موضوع برخوردار باشد را گزینش نمایید. به جهت شناساندن نماینده قانونی مبنا یک دادگستری واجب می باشد تا بعضی از مفاهیم مشابه را در زیر متن تفسیر دهیم. وکیل قوه قضاییه؛ کلیه اشخاصی که در مرکز ها کارها کارشناسان قوه قضاییه و با مشاوره حقوقی پروانه وکالت اخذ کرده باشند وکیل قوه قضاییه گفته می شود که در نوشته فوق در این باره مشاجره و گفت و گو شد و این اهمیت در ارتباط حساس اجرای ضابطه پنج ساله سوم بسط اجتماعی به وجود آمد. نماینده قانونی کمپانی ها: اموری مانند تصویب شرکت،تنظیم و بازنگری قراردادهای تجاری، ضمانت نامه های بانکی، سندها سپرده ارزی، کارها حقوقی مربوط به واردات و صادرات، گزینش راستا مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و بسیاری از امور شرکتی دیگر از جمله موارد دوچندان تخصصی در این راستا می باشند که نیاز به یک وکیل پایه یک دادگستری دارای علم حقوقی بالا و تجربه مضاعف دارند. از پاراگراف مواقعی که به جهت تبهکار وکیل تسخیری انتخاب می شود چرائم مواد مخدر میباشد وقتی که قانون در جرائم سنگین مواد مخدر به علت مجازات شدید حضور وکیل دادگستری را الزامی وکیل پایه یک دادگستری زاهدان می داند میباشد . از پرونده های ملکی گوناگونی که وکیل پایه یک دادگستری در آن ها عمل داراست می قدرت به تهیه و تنظیم مدرک رسمی، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، تخلیه ید، الزام به ایفا، الزام به دریافت نقطه نهایی کار، دعاوی ناشی از قرارداد اجاره، درخواست تفکیک افراز ملک مشاع، وقف، سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتفاع، مشکلات ثبتی املاک و… یک سری از اهمیت ترین و بیشترین پرونده هایی که نماینده قانونی مبنا یک دادگستری در آن ها عمل داراست را ابلاغ می کنیم.

ایندکسر