وزیر بهداشت گفت: اولین دوزهای واکسن AstraZeneca تا ماه فوریه وارد برزیل می شودوزیر بهداشت گفت: اولین دوزهای واکسن AstraZeneca تا ماه فوریه وارد برزیل می شود


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*