وزیر انگلیس می گوید ممکن است واکسن بر خلاف نوع S.African کار نکندوزیر انگلیس می گوید ممکن است واکسن بر خلاف نوع S.African کار نکند


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*