نتانیاهو با مراجعه به کتاب مقدس و پیاده روی ماه ، رانندگی در اسرائیل را آغاز کردنتانیاهو با مراجعه به کتاب مقدس و پیاده روی ماه ، رانندگی در اسرائیل را آغاز کرد


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*