[ad_1]

موشک SpaceX در رکورد هشتمین پرواز با حمل 60 ماهواره Starlink ، روی ناخن ها فرود آمد

[ad_2]

منبع: moshtagh-khabar.ir

ایندکسر