زیرا حرارت ذیل قابلمه کم هست و از شعله پخش کن استعمال کردید می توانید هر از گهگاه قابلمه را رها نمایید و مجدد هم زدن را شروع نمایید تا خسته نشوید. قبل از استفاده از همین مغزها خوب تر است آنها را یه خرده بو داده کنید تا طعم خامی آن ها گرفته شود. به جهت آشنایی بیشتر مهم انواع گز و خرید سوغات اصفهان در ادامه به معرفی آن ها میپردازیم. فن ایجاد گز حدود سال 1334 به بعد در اصفهان گسترش پیدا کرد و اکثری از کارگاههای حلواسازی، آغاز به تولید انواع گز کردند. از اواخر ده سال 30 به بعد روش سنتی ساخت گز تغییرات زیادی داشت، بهطوری که در سال 1340، اکثر کارگاههای تولیدی به دستگاه همزن برقی مجهز شدند و به همین ترتیب حجم عرضه نیز ارتقاء پیدا کرد. حدود یک ده سال آنگاه مهم ورود گلوکز مایع از چین، همین ماده هم به ترکیبات حیاتی ساخت گز بیشتر شد. گز اولین بار در ده سال 20 و اهمیت ترکیبی از گزانگبین، سفیده تخم مرغ، شکر، مغز پسته و بادام ایجاد شد. گزهای تولیدی با پسوند چند درصد، به مفهوم درصد مغز پسته به فعالیت برده شده در آن است. در شهر اصفهان گز اساسی مواد اولیه کاملاً مشابهی تولید می گردد و آنچه که ما زیر عنوان اشکال گز میشناسیم در واقع تغییرات کوچکی در ظاهر یا اضافه نمودن ترکیباتی زیرا زعفران، پودر شکلات و … بر عکس همین موضوع هم درستگو هست اصلی شنیدن اسم اصفهان اولی چیزی که به ذهن هر کسی می رسد گز اصفهان می گز اصفهان معروف باشد. این سؤالی است که بخش اعظمی از علاقهمندان به گز از فروشندگان سوغات و گز اصفهان میپرسند. طبق بعضا نقلقولها، قدمت گز اصفهان را به زمان قاجاریه نسبت دادهاند، وقتی که این کالا به تیتر سوغات به کشورهای دیگر ارسال می شد و حکم پیشکشی را برای پادشاهان دیگر کشورها داشت. خرید شیرینی سنتی همچون گز عمده توسط کشاورزان و برای تجدید قوا تنظیم میشد. شیره درخت گز فواید مضاعف به جهت تن درستی داشته و در پیشین به جهت درمان بیماریهای چشم و به عنوان مسهل کودکان به کارگیری میشد. پروبیوتیکها پس از تخمیر فیبر موجود در پسته آن را به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه مانند بوتیترات تبدیل می‌نمایند که منافع زیادی من جمله کاهش ریسک ترقی مشکلات گوارشی، سرطان و بیماریهای قلبی به جهت سلامتی دارد. یکی از دیگر از موادی که امروزه به جهت تنظیم گز از آن استعمال می شود بادکا می باشد.

ایندکسر