مطالعات برای تعیین اینکه آیا دوزهای Moderna COVID-19 می تواند به نصف کاهش یابد ، ممکن است 2 ماه طول بکشدمطالعات برای تعیین اینکه آیا دوزهای Moderna COVID-19 می تواند به نصف کاهش یابد ، ممکن است 2 ماه طول بکشد


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*