مادربزرگ کریستی نوئم در حالی که فرماندار داکوتای جنوبی به کوچک شمردن ویروس ادامه داد ، در یک خانه سالمندان تحت تأثیر COVID-19 درگذشت.مادربزرگ کریستی نوئم در حالی که فرماندار داکوتای جنوبی به کوچک شمردن ویروس ادامه داد ، در یک خانه سالمندان تحت تأثیر COVID-19 درگذشت.


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*