در این مطلب به معرفی هرچه عمده لیفت شقیقه به جهت از بین بردن افتادگی گوشه دیده و ابروها خوا هیم پرداخت. بعضی از افراد به عارضه ها ژنتیکی گوشه چشمهای افتادهای دارا هستند و برخی دیگر نیز ممکن می باشد به برهان ارتقاء سن بهمرور زمانه در گیر افتادگی گوشه دیده شوند. در ارتباط اهمیت زمانه اولی حمام پس از جراحی اصلی دکتر خویش مشورت فرمایید ولی معمولا سه روز پس از جراحی استحمام بلامانع میباشد؛ منوط بر این که در آب غوطه ور نشوید. پس بهترین روزگار برای انجام لیفت شقیقه زمانیست که پوست نصیب شقیقهها افتاده شود. شاید این سوال به جهت شما نیز پیش آمده باشد که چه سنی به جهت انجام لیفت شقیقه مناسب هزینه لیفت شقیقه اهمیت نخ نی نی سایت است؟ کلیه عملهای جراحی چه پهناور و چه کوچک، حساس دلایل جانبی هستند. البته یخ به طور مستقیم نباید حیاتی پست محل جراحی عکس العمل داشته باشد.. میتوان پاره ای یخ را داخل نایلون سردخانه سرازیرشد و یک حوله به دور آن پیچید تا فقط خنکی یخ به پوست برسد. باید دقت داشته باشید که به وجود داخل شدن اِسکار (اثر زخم) در بعضا نقاط اجتناب ناپذیر است، اما دکتر معالج کارایی مینماید تا جایی که می تواند اثر اِسکار را نامحسوس کند. 2- آن گاه از کار لیفت شقیقه به جهت یک سری روز وجود التهاب طبیعی میباشد. نگهداری آن‌گاه از جراحی به میزان ی خود جراحی مهم است، زیرا ماندگاری لیفت را بخش اعظم می کند. فعالیت لیفت شقیقه یک عدد از اندک مهاجم ترین و بهترین جراحی های زیبایی رخ می باشد که زمان ی معالجه زیاد کوتاهی نیز دارد. ممکن است بعضا افراد پس از جراحی لیفت شقیقه یه خرده در گیر ناامیدی و افسردگی شوند زیرا پدیدار شدن نتایج مثبت عمل یکسری هفته ارتفاع میکشد. همین جراحی از در بین رفتن چینوچروکهای پنجه کلاغی و سفت شدن پوست اطراف شقیقه را هم به دنبال دارد.لیفت شقیقه گهگاه بهعنوان یک جراحی مستقل انجام می‌شود و در مواردی هم ممکن هست اساسی جراحیهای دیگر مانند لیفت پلک و جراحی لیفت صورت به طور همزمان باشد. تن فرد تعداد مضاعف متعددی کلاژن به جهت بهبودی به حوزه‌ مورد لحاظ می فرستد و این امر باعث کلاژن سازی و نهایتا خودداری از پیری پوست را بدنبال خواهد داشت .کلاژن های تولید شده علاوه بر اینکه سبب بهبود زخم می شود ، سبب محکم شدن و نرمی و لطافت پوست هم می گردد. این برش مضاعف ریز بوده و از آن جا که در محل رویش موها تولید می شود ، پس از جراحی و پایان عصر بهبودی ؛ جای آن معین نخواهد بود. در عاقبت همین عمل هیچ اسکاری از جراحی قابل تماشا نخواهد بود و حتی درصورتیکه جای برشی وجود داشته باشد (جای برش لیفت شقیقه دوچندان مختصر و ریز است)، تحت موها پنهان خواهد بود.

ایندکسر