ولی بایستی دانست که مدت ماندگاری هیچ یک از همین طرز ها همیشگی نمی باشد و پوست صورت سپس از اجرای همگی ی این تکنیک های غیر جراحی در کمتر از یک سال به وضعیت قبل خویش بر جراحی لیفت شقیقه مشهد می گردد. افرادی که سازه به عوارض متفاوت شادابی و تازگی پوست رخ خویش را از دست داده اند، می اقتدار مهم بهره مندی زا مزایای لیفت صورت دوباره حساس خوب داشتن پوستی زیبا را تجربه کنند. صرفا ایرادی که در تکنیک کانولا ممکن میباشد ایجاد شود ، ناهمواری در پوست می باشد.در تکنیک لیفت شقیقه مهم ژل می اقتدار از فیلرهای متفاوتی به جهت تزریق به کارگیری نمایند البته همگانی ترین همین فیلرها ، فیلرهای اسید هیالورونیک می باشند. به عبارتی طور که گفته شد، لیفت شکل (که به آن لیفتینگ صورت، بالا کشیدن پوست صورت یا سفت نمودن پوست هم گفته می شود) به طریق های جراحی و غیر جراحی قابل انجام است. به این استدلال می باشد که بسیاری از اشخاصی که در سنین بالا قرار دارند، به فکر انجام لیفت صورت حساس جراحی یا حیاتی طریق های غیر تهاجمی می افتند. لیفت رخ یا ریتیدکتومی (rhytidectomy) عملی است که حیاتی هدف بهبود شرایط پوست شکل و جوانسازی آن به صورت دائمی انجام می شود. کلیدی است این نکته را یادآور شویم که اصلی این طریق درمانی لیفت و کشیدن پوست صورت نمی اقتدار پوست مازاد را برداشت یا این که ساختارهای پایین پوست را سفت کرد و یا کشید. هایفوتراپی امروزه می اقتدار گفت پیشرفته ترین تکنولوژی جهت لیفت رخ بدون جراحی و فقط در چند جلسه قابل انجام است.البته به هیچ عنوان نمی اقتدار گفت که این شیوه ماندگاری بلندمدتی به مانند جراحی لیفت شکل دارد. می قدرت گفت شدت درد دوچندان اندک است و چون درد غیر تحملی ندارد پس نیازی به بیحسی موضعی نمی باشد . اساسی وجود اینکه عاقبت لیفت شقیقه تا مدت دوران متعددی ماندگار است البته نمی توان آن را همیشگی دانست. آن گاه از اتمام جراحی، نتیجه کاملا مشخص میباشد ولی به جهت سرانجام نهایی و دلخواه باید دو هفته طاقت نمایید تا ورم و کبودی ها به طور کامل از در بین بروند.

ایندکسر