فضای طاقت فرسا ، بیمارستان های کالیفرنیا برای پذیرایی از بیماران چادر و تریلی برپا کردندفضای طاقت فرسا ، بیمارستان های کالیفرنیا برای پذیرایی از بیماران چادر و تریلی برپا کردند


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
انتقال امباپه به رئال مادرید

دیدگاهتان را بنویسید