8. چرا ما اکنون شیرهای فشارشکن یا کاهش فشار آب را “کنترلهای اول حفاظت” می نامیم؟ 7. شیرهای کاهش فشار آب یا فشارشکن آب بخش اعظم در چه جایی به کارگیری می شوند؟ هم اکنون برای جبران افزایش فشار و پرهیز از اثرات خسارت توشه آن از شیرهای فشار شکن به کارگیری می شود. یک خانواده بی آلایش چهار نفره روزمره به طور متوسط 255 گالن آب به جهت لوله کشی داخلی مصرف می کند. 1. شیر فشارشکن یا کاهنده فشار آب چیست؟ این حل و فصل می نماید شیر پایلوت، اذن می دهد جریان اثبات در سراسر دیافراگم اصلی. کلیدی ارتقاء فشار ذیل دست، از طریق دمک به جهت مقابله حساس فنر فعالیت می کند فشار داده و دریچه مهم را دارای رسیدن به فشار تهیه و تنظیم شده می بندد. همین تضمین می نماید که حیاتی دریچه هم به جهت ساخت فشار تحت دست پایدار تنظیم شده است. هنگامی که فشار پایین دست ارتقاء می یابد، شیر پایلوت بسته می شود و فشار از آن بیرون می شود دیافراگم شیر اهمیت از طرز دهانه کنترل، به جهت بستن شیر اصلی. شیر با تعدیل می نماید تا فشار شکن روغن هیدرولیک فشار ثابتی بدهد. طراحی شیرهای فشار شکن مطلوب اهمیت جریان آب به رخ افقی و یا این که متمایل است و نیروی گزینه نیاز خود را به جهت کنترل، از نیروی هیدرولیک باطن شیر تامین میکند. این به فشار تحت دست اذن می دهد تا به نصیب زیرین خلبان بازگردد دیافراگم، نیروی فنر را متعادل می کند و سبب می شود که دریچه خلبان گاز بگیرد. همین شیر ها به جهت صنعت های آب و فاضلاب، تصفیه منزل ها، سد ها و هر سیستم لوله کشی دیگری که فشار در نصیب هایی از آن فراتر از حد گزینه نیاز باشد کاربرد دارد. تقریباً دو برابر آب در 150 پوند جریان دارد. توقف ناگهانی سبب ساز “بازگشت” آب می شود و به آن چکش آب می گویند و سبب ساز کوبیدن لوله ها، سیستم های مالامال سر و صدا و زخم به وسایل برقی می شود. آنگاه بخار از طرز شیر گشوده به لوله های پایین دست و همچنین عبور می نماید دم را تسلط کرده است. فشار در این شیر توسط سنسور حس شده و به کنترلر رسول می شود. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار عمده در آیتم تنظیم شیر فشار شکن هیدرولیک لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر