ضد کف چیست؟

حساس جاذبه سطحی اندک از جمله دی متیل پلی سیلوکسان. به راحتی می اقتدار اخذ که ضریب پخش S به طور فزاینده ای مثبت می شود ، زیرا گیرایی سطحی کف کننده کف کمتر می یابد. از قبلی دور مشخص شده می باشد که ذغال فعال دارای راندمان بالا ضد کف های سيليکونی را جذب می کند و مطالعات همچنين نشان دیتا هست ذغال فعال ضد کف های غير يونی را جذب سطحی می نماید . فوم تولید شده سورفکتانت کاتیونی می تواند بار مثبت روی بخش آبدوست داشته و رفتاری مشابه حیاتی سورفکتانت آنیونی در یک مایع آبی ایده آل را نشان می دهد. ضدکف ها گونه ای از مواد شیمیایی میباشند که از روش دوری از تشکیل کف و یا این که حذف آن، قدرتمند به مراقبت حالت ایده آل آب برای استفاده در صنایع مختلف می باشند. مواد ضد کف دارای خودداری از تشکیل هوای محبوس در سیستم ، به جریان سهل وآسان خیس و فارغ از محدودیت فیلترات از طریق صفحات و واشر یاری می نمایند تا به فروش ضد کف غیر سیلیکونی اثربخشی شستشو برسند. پلی دی متیل سیلوکسان، پلی سیلوکسان و پلی سیلوکسان تصحیح شده که به طور گسترده ای متعلق به گروه آنتی فوم هاست، از طرز اصلاح اهمیت پلی اترها یا پلیمرهای دیگر قابل دسترسی میباشد و به کارگیری می شوند. توسعه و گسترش ضد کف های پایه سیلیکونی با به کارگیری از امولسیفایرهای متفاوت و روغن های اصلاح شده سیلیکون همچنان ادامه دارد. دسته سیلیکونی همین فرآورده به طور موثری فوم را سرکوب می کند. مواد اهمیت وزن مولکولی قلیل به تیتر تثبیت کننده کف کار می نمایند و اصلی ارتقاء طول زنجیره، ناسازگاری آن کلیدی سیستم رنگ بیش خیس می شود؛ زنجیره هایی طولانی خیس سبب ساز ایجاد حفره در تراز فیلم می شوند و زنجیره سیلیکونی فراوان طولانی سبب چکشی شدن ظاهر نهایی فیلم رنگ می گردد. هنگام اجرای رنگ نیز کف تولید شده باعث باقی ماندن حباب در سطح رنگ می شود. ضد کف (Defoamer) یک افزودنی شیمیایی میباشد که با نام های دیگری نظیر آنتی فوم، دیفومر یا کف زدا نیز شناخته می شود و باعث خودداری از تشکیل فوم یا این که کف در مایعات می شود. ویسکوزیته ی توده نیز به ثبات فوم کمک کرده است. گزینش جور مطلوب ضد کف از در بین تعداد متعددی از محصولات نیاز به برخی از معیارهای اهمیت تعیین دارد.

حتما بخوانید:
کاربرد شیر برقی پنوماتیک در هیدروپرشین - خبرگزاری بازار