[ad_1]

شرکت کوچک پرتاب موشک Rocket Lab یک موشک را در آزمایش استفاده مجدد بازیابی می کند

[ad_2]

منبع: moshtagh-khabar.ir

ایندکسر