زیستگاه اردک از سال 1990 “22 درصد” کاهش یافته استزیستگاه اردک از سال 1990 “22 درصد” کاهش یافته است


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*