روسیه در حال آزمایش پرتاب موشک فضایی با بالابر سنگین Angara A5 استروسیه در حال آزمایش پرتاب موشک فضایی با بالابر سنگین Angara A5 است


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*