گردش پمپ به توان متعددی نیاز دارد: سرعت زیاد است. پمپ سرو صدا دارد: آب ورودی به پمپ به ترازو کافی نبوده است. اجزا پمپ: قطعات پمپ – قطعات مکانیکی پمپ در پمپ های پیستونی – دیافراگمی و هیدرولیک قطعاتی جهت به حرکت در آوردن و کارایی پمپ طراحی شده اند که اجزا آن عبارتتد از:الکتروموتور – کوپلینگ – چرخ دنده – پیچ در پیچ – شاتون – لنگ تنظیمدسته ولوم کورس پمپ – هد – پیستون و دیافراگم – سوپاپ ها – پایه – پکینگ ها – شیپوری – پوسته بدنه . پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه جور كلي زيرطبقه بندي مي شوند: ۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston ۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger ۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. علاوه بر این سایش دربین پیستون و پکینگ سبب ساز ارتقاء نشتی در مدت معینی می گردد. یا این که این که می توانیم پمپ را مقداری ذیل تر کارگزاری کرد و قطر لوله ورودی را ارتقا دهیم تا فشار سیال ورودی ارتقا یابد و سرعت آن قلیل شود. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی مستمند شیرهای ایمنی برای محافظت از لوله ها در هنگام ارتقاء فشار غیر مجاز عکس دوزینگ پمپ می باشد. نقطه رانش یا این که تخلیه یا دهش: نقطه ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می راند. محور می تواند دارای یاتاقان مستقل بوده، یا این که توسط یاتاقانهای موتور نگه داشته شود. جابجایی مثبت: دوزینگ – پیستونی – دنده ای پلانجری: دیافراگمی – لجن کش – کف کش – یکسری طبقه مولتی استیچ – پرستالتیک گریزازمرکز: سانتریفیوژ تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ: 1 – شیرهای اطمینان(ریلی والف) 2 – شیرهای فشار شکن 3 – دمپرهای پالس جریان 4 – صافی ها دوزینگ پمپ سولنوئیدی: دوزینگ پمپ سلنوئیدی، حجم تزریقی کمتری نسبت به پمپ دوزینگ پمپ های موتوری داراست و دارای مگنت می باشد که حیاتی ورود جریان برق، مگنت اساسی بار الکتریکی شده و توسط عرصه مغناطیسی به وجود آمده شفت فلزی را به حرکت در می آورد و اساسی انقطاع جریان، شفت حساس یک فنر به عقب کشیده می شود این شفت به دیافراگم یا این که پیستون متصل بوده و به همین ترتیب مکش و تزریق انجام دوزینگ پمپ جسکو میشود.. همین دوزینگ پمپ ها در اشکال و مکانیزم های گوناگون از گزاره دوزینگ پمپ دیافراگمی ، دوزینگ پمپ پیستونی ودوزینگ پمپ مارپیچی و دوزینگ پمپ پرستالتیک غلطکی اساسی متریال هایی از قبیل :ST316,PE,PTFE,PVDF و … ممکن است برخی از قسمت های پمپ سائیده شده است. صافی ها شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ می بایست از ورود ذرات و خرده ریزها توسط کارگزاشتن صافی، نگهداری شود.

ایندکسر