دمپر یخچال چیست

تیغه های دمپر هوا ی گرد بادی می بایست در برابر فشار هوای عبوری کمترین مقاومت و ایستایی را از خویش بروز دهد،به همین ادله متاع پره های دمپر گرد شاطری از ورق آلومینیوم از ضخامت ورق در محدوده ۰.۵ تا ۰.۷ میلیمتر فراتر نمی رود.اما جهت قاب یا قابِ همین دمپر هوا از ورق گالوانیزه دست کم به ضخامت یک میلیمتر به کارگیری می شود. دمپر بادی یا این که دمپر وزنی یا بالانس دمپر در کلیه مناطقی که نیاز به خودداری از برگشت جریان هوا به باطن شبکه و گوشه و کنار ، و تحت یک فشار مشخص و معلوم باشد، قابل استفاده میباشد. در سرانجام اصلی سنگین کردن پره ها می قدرت انتخاب کرد که پره ها در چه فشاری باز شوند. دمپرها مهم اعتنا به گونه کاربرد و حالت مکانی کارکر دستگاه می تواند از متاع فلزی،آلومینیوم، گالوانیزه، پلیمری، استنلن استیل و یا این که چوبی ساخته شوند. كاركرد دمپرمكانيكي(دستي): به دمپر هايي كه به كمك يك اهرم خارجي داكت ها كار مي كنند، به اصطلاح دمپر دمپریدون 10 قرص چیه دستي مي گويند. دمپرها یکی از پرکاربردترین وسایل کنترل هواگذر و فشار در هواکش ها و سیستم های تهویه به شمار می آید. هر کدام از موقعیت های فوق مزیت های خاص خود را دارا می باشند. دمپرها همچنین می توانند وضعیت های دیگری به غیر از وضعیت کاملا گشوده یا این که بسته را هم پشتیبانی نمایند و معمولا کار کشته به گزارش دهی از شرایط لحظه ای خویش و همینطور جايگاه حرارت و حجم جریان هوای عبوری از دمپرهای هوشمند، هستند. دمپر بادی به طور معمول در میان شبکه انتقال هوا قرار می گیرد.دمپر در حالت مهیا به کار می باشد.پس از واضح شدن دستگاه ، فشار هوا سبب ساز باز شدن دمپر می شود.به محض افت فشار هوا دمپربسته می شود. فیوزها به دمپرها متصل شده اند می اقتدار دمپرها را به رخ دستی تست کرد. دمپر به چه معناست؟ سلختار دمپر هوا ی ۷ و ۸ دوچندان شبیه ساختار دمپر هوا ی تیغه موازی انواع دمپر دربین کانالی میباشد . اشاره کرد. تمام لبهی تیغه های دمپرها هنگام بسته شدن تاحدودی بر روی نیز قرار میگیرند (هم پوشانی) و کار هوابندی را انجام می دهند؛ اصلی همین وجود زمانه باز شدن به دو نوع تقسیم می شوند. کاربرد روزنه شمسی در اتاق های تمیز (Clean Room) هست که فاقد ذرات معلق در هوا می باشد و همینطور نیاز به توزیع هوا حیاتی دبی بالا است.

حتما بخوانید:
WHO استفاده از Remdezivir را به بیماران مبتلا به COVID-19 توصیه نمی کند ، زیرا به نظر نمی رسد شانس زنده ماندن آنها را افزایش دهد.