دست کم پنج کشته پس از ادعای نشت گاز در خانه سالمندان ایتالیادست کم پنج کشته پس از ادعای نشت گاز در خانه سالمندان ایتالیا


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*