دریچه سقفی چهار طرفه – هوا نسیم شرق

این دریچه ها به دو گروه تقسیم می شوند و از محصول آهن ، آلومینوم ، پلاستیک ، چوب ، کناف هستند. دریچه برگشت سونایی کلیدی دقت به صورت و ساختار آن به راحتی قابل شست و شو و تمیز شدن می­باشد و دید به باطن شبکه وجود ندارد همچنین در همین جور روزنه نیاز به کارگزاری دمپر پشت دریچه ای نمی باشد. حداقل سطح مفید همین محصولات 50 درصد می­باشد از این رو در فضاهایی که به کمترین حد افت فشار در دهانه مکش و یا دهش می باشد می­توانند به راحتی گزینه به کار گیری قرار گیرند. همین روزنه موجب رفتوآمد هوا در سیستم هوارسانی شده و جنسی از آلومینیوم و پلاستیک دارد. بطورمثال ارزش روزنه سقفی یک، دو، سه و چهارطرفهی آلومینیومی (با دمپر و سوای دمپر) در مقایسه مهم ارزش روزنه سقفی آهنی مشخصاً بالاتر است علتِ اصلیِ بالا بودنِ ارزش روزنه سقفی آلومینیومی، نوعِ مادهی اولیهی دریچه سقفی آلومینیومی است کهاین موضوع نیز به ارزش آلومینیوم در بازار برمی گردد که فراتر از قیمتِ ورق آهنی است. در یک گرروه بندی جامع از منظر ظاهر هندسی می‌شود دریچههای سقفی هوا را به 2 مجموعه 4 گوش و گرد دسته بندی بکنیم. قسمت دایره صورت وسط دریچه از مرکز بر بر روی قاب دریچه پیچ می­شود و همین امکان را دارد که مهم چرخش این نصیب میزان بازشدگی محل عبور هوا را تغییر تحول داد. درصورتیکه در محفظه دریچه سقفی تایلی از قاب استفاده نشود، بایستی از یک ورقه فِلتِ آلومینیومی که اطراف آن بصورت کناره های دوسانتی خم شده به کار گیری نمود که اصلِ قسمتِ هوارسانِ در همین دسته روزنه در قسمتِ داخلیِ این کاغذ ی فلت بصورت ترکیبی حیاتی این صفحه تعبیه می قیمت روزنه بازدید سقفی گردد. ۱۰- روزنه سقفی تایلی بدون فریمِ ترکیبی حیاتی دریچه گرد سونایی. کاربرد : در کلیه مکانهایی که در آن ها از حرفه کویل های سقفی و یا کانالی به کار گیری می شود. همین مدل برای ورود، رجوع و یا خالی کردن هوای گوشه و کنار تهویه شده بهره برداری میشود. همین دریچه قابلیت پخش هوا در جهت هایی به رخ متضاد و یا این که کنجی را دارا می باشد . در این رخ افت فشار فیلتراسیون می بایست در طراحی ها لحاظ شود. در صورت کارگزاری پلنیوم باکس و یا تبدیل گرد به چهارگوش در پشت دریچه های منحصر تایلی آرمسترانگ و اتصال دریچه به کانال اهمیت به وسیله شبکه های فلکسیبل علاوه بر کاهش هزینه شبکه کشی امکان جابجایی روزنه در صورت نیاز در تایل های مجاور به وجود می آید. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد عکس دریچه سقفی کولر بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
آمریکا تحریم ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد