دانشمندان منشا پتروسارس ، خزندگان پرنده را از دوران دایناسورها روشن می کننددانشمندان منشا پتروسارس ، خزندگان پرنده را از دوران دایناسورها روشن می کنند


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
یک مادربزرگ 90 ساله انگلیسی اولین کسی است که در غرب واکسیناسیون COVID-19 در خارج از آزمایشات بالینی انجام می شود ، زیرا انگلیس شروع به تلقیح شهروندان خود می کند

دیدگاهتان را بنویسید