گلدانی از محصول آلومینیوم بوده که غالبا سهل الوصول هست ولی به جهت کمتر بیش تر تراز سر و صدا می اقتدار از نمونه های چدنی آن به کار گیری کرد . اندازه و گنجایش مخزن بایستی مطلوب و متناسب دارای تغییرات دانسیته سیال در مدار و همچنین تامین کننده تراز کافی برای انتقال دما و خنک شدن سیستم باشد . ولی این قاعده به جهت سیستم های نقلیه قابل قبول نمیباشد چرا که حجم مخزن در همین سیستم ها قابل ملاحظه و اهمیت است . در نوعی از پمپ های غوطه ور الکتروموتور در کنار مخزن قرار می گیرد که آب بندی گلدانی و جداره مخزن در آن نسبتا نقص‌ است . شیلنگ لاستیکی منعطف در خط مکش در بین پمپ و مخزن روغن ، ملازم اهمیت مبنا منعطف و ضد ارتعاش الکتروموتور ، مجموعه پمپ را ( از لحاظ ارتعاش ) از مخزن روغن ایزوله می کند که در سرانجام سبب کمتر سر و صدا می شود . در طراحی یگانه یونیت هیدرولیک، قابلیت و امکان استفاده از الکتروموتور حیاتی توانهای فراتر و یا جایگزینی مهم موتورهای دیزلی وجود دارد. در مورد ها مختص (از نظر طرح و شکل مخزن )باید به ملاحظات و شرایط ویژه اعتنا کرد . در وضعیت ایده آل می توان ازشیری مجهز به سوئیچ الکتریکی که هماهنگ حساس مدار در دست گرفتن پمپ و موتور عمل می کند ، استعمال کرد . ساختن ای مدل یونیت هیدرولیک اندکی گران کل می شود ، ولی توصیه می شود پمپ ذیل و کنار مخزن ( حتی اندکی بدور خیس از مخزن ) قرار گیرد . مجموعه هیدشاپ حساس در اختیار داشتن دانش مهندسی و فریم مجرب، تدبیر تام کلیدی قطعات و ارائه نقشه سیستم ساخته شده، فراهم قبول توصیه تولید یونیت هیدرولیک میباشد. همینطور می بایست از استانداردهای مربوطه مانند DIN 24 347 ، مشخصات ویژه شرکت و دستورالعملهای نگهداری سازندگان یونیت هیدرولیک پرس قطعات رعایت شود. به تیتر یک قاعده کلی، میزان نامی قدرت برای یک موتور دیزلی یا این که گازوئیلی استعمال شده با یک یونیت اقتدار هیدرولیکی (پاورپک) می بایست دستکم دوبرابر یک موتور الکتریکی مطلوب به جهت به عبارتی سیستم باشد. همکاران ما در تیم هیدشاپ فراهم پاسخگویی به سوالات شما در بخش طراحی سیستم هیدرولیک و همچنین، راهنمای شما صنعتگر محترم در تعیین قطعات و تعیین بها یونیت هیدرولیکی میباشند. در مدار موتورهای هیدرولیک که در آن ها اساسی تغییر‌و تحول حجم اندکی در سیال مخزن روبرو می شویم ، می توان از مکانیزم شیر فشارشکن معمولی به جهت اثبات نگه داشتن فشار هوای مخزن که متناسب کلیدی تغییرات دما ، تغییر‌و تحول می نماید ، به کار گیری کرد .

ایندکسر