جراحی جدید مغز اعتیاد به مواد افیونی 18 ساله را درمان می کند – و این می تواند به مقابله با اپیدمی مواد مخدر کمک کندجراحی جدید مغز اعتیاد به مواد افیونی 18 ساله را درمان می کند – و این می تواند به مقابله با اپیدمی مواد مخدر کمک کند


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*