درشرکتهای سهامی یگانه مجامع عمومی بخش‌های مهم تصمیم گیرنده هستندکه متشکل از سهامداران کمپانی ومجموع افرادی که شخصیت حقوقی شرکت را به‌وجود اورند,مجمع عمومی بیشترین قدرت را در کمپانی داردومقررات را گزینش میکند. جهت شرکت در مناقصات و گرفتن پروژه هایی که کارفرمای آنها دولتی می باشد فرد حقیقی کار کشته به دریافت مناقصه نمی باشد و حتما باید زیر تیتر کمپانی یا شخص حقوقی کمپانی نمایند . 1 نوعی کمپانی سهامی می باشد که سهام ان قابل ر دادوستد در بورس ورقه ها بهادار نمیباشد اما تو سط مردمان قابل معامله است. در این کمپانی موسسین 20% سرمایه را خودشان می اورند وحداقل 35% از سرمایه را در حساب کمپانی که در یکی از از بانکها سپرده مینمایند و آن‌گاه اظهارنامه را اهمیت ضمیمه اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام به تصویب شرکتها ارائه می کنند .پس از اینکه شرکت به ثبت رسید سهام انها در بورس قرار می گیرد و بخشید وستد می شود . الف.مجمع عمومی موسس که وظیفه انها همین میباشد که اساسنامه کمپانی را تصویب مینمایند و مدیران وبازرسان را گزینش میکنندوکلیه کارهای مربوط به تاسیس ثبت شرکت علمی پژوهشی را انجام میدهند. اداره جلسات مجامع بوسیله یک مدیریت دو ناظر که از بین سهامداران میباشند ویک منشی انجام میشود,صورت جلسه میتواند بوسیله منشی تایپ شده وبه امضا هیئت رئیسه میرسد. افرادی که در مجامع عمومی حضور دارند عبارتند از :مدیران وبازرسان کمپانی که در رخ صحیح انجام ندادن وظیفه سهامدارانی که دست‌کم یک پنجم سرمایه کمپانی را دارند می توانند این کار را انجام دهند ودر صورت نبودن این اشخاص هر کسی که سهمی دارد یا این که ذینفع است میتواند از نحوه تصویب شرکتها این عمل را انجام دهد. در هنگام تاسیس یک کمپانی هم اطلاع و دوراندیشی از کلیه مورد ها انجام این عمل اهمیت فراوان بالایی دارد. مدیریت دوچندان منسجمی دارد و سرویس ها بصورت کاملا غیر حضوری قابل انجام می باشد. اداره تمام تصویب شرکت ها در تهران قرار دارااست و وظایف مهمی از قبیل تصویب کردن موسسه ها و شرکت های تجاری و غیر تجاری در شهر تهران را به عهده دارد.همینطور نمایندگی کمپانی های خارجی که تهران قرار دارند بوسیله همین اداره تایید می شود و در صورتی که به علل متعدد یک کمپانی یا موسسه در تهران پلمپ شود، وظیفه همین فعالیت به عهده اداره تمام واقع در تهران می باشد. همه کارآفرینان و متقاضیان خارجی که شرکتی را در ترکیه تصویب و راه اندازی کردهاند باید اذن عمل ترکیه و این طور اجازه اقامت ترکیه را اخذ کنند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف عمده در مورد ثبت کمپانی طراحی لباس لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر