توزیع 17.3 میلیون دوز واکسن COVID-19 که 5.3 میلیون واکسن تجویز کرده است: CDC آمریکاتوزیع 17.3 میلیون دوز واکسن COVID-19 که 5.3 میلیون واکسن تجویز کرده است: CDC آمریکا


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*