توزیع 17.3 میلیون دوز واکسن COVID-19 که 5.3 میلیون واکسن تجویز کرده است: CDC آمریکاتوزیع 17.3 میلیون دوز واکسن COVID-19 که 5.3 میلیون واکسن تجویز کرده است: CDC آمریکا


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
من در دادگاه داوطلبانه جانسون و جانسون شرکت کردم ، که در ژانویه به پایان می رسد و ممکن است شامل یک واکسن تک شات باشد. امیدوارم بتوانم با افتخار به این لحظه نگاه کنم.

دیدگاهتان را بنویسید