بیل گیتس می گوید ضد ماسک زدن را نمی فهمد: “این nudists چیست؟”بیل گیتس می گوید ضد ماسک را نمی فهمد: “این nudists چیست؟”


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*