به گفته کارشناسان ، پس از تصمیم قابل توجه آلودگی هوا منجر به مهاجرت گسترده خواهد شدبه گفته کارشناسان ، پس از تصمیم قابل توجه آلودگی هوا منجر به مهاجرت گسترده خواهد شد


منبع: moshtagh-khabar.ir

حتما بخوانید:
معاون بلینکن ادعاهای آمریکا علیه توافق هسته ای با ایران را تکرار کرد

دیدگاهتان را بنویسید