به گفته کارشناسان ، پس از تصمیم قابل توجه آلودگی هوا منجر به مهاجرت گسترده خواهد شدبه گفته کارشناسان ، پس از تصمیم قابل توجه آلودگی هوا منجر به مهاجرت گسترده خواهد شد


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*