فارغ از تعداد اتاقخوابها و مساحت زیربنای واحد مسکونی، استانداردهای زیر را در طراحی نقشه ساختمان مسکونی رعایت کنید. سفارش جدی من به شما همین میباشد که در طراحی نقشه ساختمانهایی که مساحت موثر آن ها کاهش از ۱۳۰ مترمربع است، بههیچعنوان سه اتاقخواب طراحی طراحی ساختمان دو طبقه نکنید. در عمل، پس از کسر مساحت زیربنا و حریم الزامی اطراف آن، فضای مختصری میماند که در بسیاری از موردها نیاز چندانی به طراحی ندارد. باید به این نکته در طراحی اتاق خواب­ ها توجه نمود که یک عدد از اتاق خواب­ ها بزرگتر از سایر به تیتر اتاق­ خواب والدین ( اتاق خواب مستر ) در نظرگرفته شود و مساحت آن حداقل 15 مترمربع باشد و همینطور درب اتاق ­خواب والدین از اتاق­ های دیگر فاصله داشته باشد. هر یکسری اینکار در ساختمانهای حساس مساحت و یا این که در طراحی های مختص احتمال دارد کمی دشوار به نظر رسد و زمان بیشتری ببرد، ولی در طراحی آپارتمانهای مسکونی بههیچعنوان فعالیت دشواری نیست. طراحی نقشه ساختمان مسکونی از پیچیده ترین و طاقت فرسا ترین خدمات در حرفه معماری طراحی ساختمان قم می باشد. نقشه ساختمان سه طبقه که مهم سازه اسکلت بنایی پیاده سازی شده است.این نقشه اهمیت حالت دسترسی از سمت شمال میباشد و دو واحد سه خوابه به بیش تر پارکینگ را شامل می شود. در طراحی پلان کلیه اتاق خوابها مهم کمد کلیدی عرض استاندارد ۶۰ سانتیمتر باشند. نقشه سه طبقه ساختمان پایین اصلی حالت دسترسی از جنوب است.سازه آن اسکلت بتنی میباشد و از پارکینگ و دو طبقه مثل هم(تیپ) تشکیل شده است. کلیه همین موارد باید در نقشه ساختمان مشخص شود. ابعاد و اندازه اتاق خواب­ ها اساسی دقت به تعداد اشخاص و وسایل و مبلمان معلوم می­شود اما به در طراحی پلان طور کلی اتاق خواب والدین (اتاق خواب مستر) بزرگتر از سایر اتاق خواب­ ها باید طراحی گردد. ولی دقیقاً شبیه نکته پیشین بایستی به این نکته اعتنا شود که در چه ساختمانهایی قابلیت و امکان طراحی نشیمن خصوصی جدا از هم وجود دارد. آن­چه که باعث فراتر رفتن کیفیت اتاق­ خواب می­شود، دقت به آفتابگیر بودن آن و ارتباط حیاتی بالکن و داشتن دیدن مناسب به فضای مطلوب است. در اختیار گرفتن نور در معماری ساختمان نقش مهمی در آسایش ساکنین خانه داراست .درست هست که نور طبیعی، می تواند سبب ارتقاء میزان مرغوب بودن فضای داخلی ساختمان شود، ولی نور بیش از حد هم می تواند درتعمین نشدن اسایش ساکنین خانه نقش بسزایی داشته باشد.

ایندکسر