برابر ماده واحده «قانون دفترها روزنامه و مجله» تصویب شده سال ۱۳۷۷ نیز تأسیس محل کار مطبوعات و کار شغلی صاحبان روزنامهها و مجلات در واحدهای مسکونی مستقل یا این که مجتمعی که به طور کامل در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و همینطور ساختمانهای اداری، تجاری و استیجاری، پس از اخذ مجوز قانونی از شهرداری بلامانع است. مشاغلی که در تبصره بند ۲۴ ماده ۵ ضابطه شهرداریها ذکر شده یا به موجب قوانین دیگر از امتیاز آن برخوردار میشوند، استثنایی بر اورجینال لزوم استفاده از املاک موافق کاربری مصوب هستند و در اجرای استثنا باید به نص رسمی اکتفا کرد. ضابطه «کانون کارشناسان قانونی دادگستری» تصویب شده سال ۱۳۸۱ (ماده ۳۴) نیز کار کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری را در واحدهای مسکونی مشمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها کرده است. آسانسورهای کابلی نیز مثل آسانسورهای هیدرولیکی فضای کمی را اشغال می­کنند البته تفاوت آسانسورهای کابلی همین هست که طراحی آنان به شکلی می باشد که در کارگزاشتن آنها میتوان از فضای در میان دیوارها و در واقع فضای نهفته ساختمان به کار گیری کرد و در نتیجه فضای سالن و راهروها در عاقبت کارگزاری همین جور آسانسور کوچک نخواهد شد. همین جور برای برآورد و پیشبینی سیستمهای زیستشناسی (موشهای آلینو، شته، قارچ مخمر و مثل آن) بهوجود آمد و بعدها به عرصه جمعیتشناسی، مردمشناسی و جامعهشناسی رویکرد یافته است. معاون وزیر راه و شهرسازی اصلی تاکید بر این‌که تا به امروز ۹۵ درصد پالایشهای طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است، توضیح داد: از اوایل سال آتی دارای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن، مملکت به کارگاه ساختمانی تبدیل خواهد شد که همین حساس سبب رونق اقتصادی و اجتماعی در مرز و بوم میشود. اهمیت احتساب این عدد، اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کشو را به خویش اختصاص خواهد بخشید و منجر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در مملکت خواهد شد. مهم این وجود، شهرداری اصلی بقیه موردها تغییر کاربری مخالف پروانه از پاراگراف تغییر و تحول کاربری از مسکونی به اداری که امروزه اشاعه بیشتری دارااست هم بازخورد میکند. حتی نمیتوان برای دو ملک مجاور هم هزینه یکسانی در لحاظ گرفت. نائب رئیس مسکن و ساختمان دارای اشاره به این‌که ایجاد ۴ میلیون مسکن طی چهار سال به ۳۲۰۰ هزار میلیاردتومان منابع مالی نیاز دارد، گفت: ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال بدون هزینه زمین به حدود ۸۰۰ هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز دارااست که این رقم برای ۴ میلیون واحد به بیش از ۳۲۰۰ هزار میلیاردتومان میرسد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد بیشتر در گزینه برج مسکونی four seasons لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر