باشگاه ایکس بادی تهران ای ام اس پلاس

ورزشکاران می توانند وقتی که خسته شده اند و نمی توانند انقباضات عضلانی را تا حد متعددی محافظت کنند از تمرین EMS به کارگیری نمایند که این مزیتی نسبت به تمرینات مهم وزنه می باشد. EMS همین انقباضات را نسبت به انقباضاتی که تن ما به طور خودخواسته می تواند انجام دهد، ارتقاء داده و تمریناتش را به مدل ای تقویت می نماید که تن شما فارغ از آن و به تنهایی قدرتمند به انجام آن نیست. در همین تمرین، دستگاه پالس های الکتریکی ای را ساخت کرده که به واسطه آن انقباضات عضله را تحریک می کند. کافیست خود را مجاب کنید تا تعدادی جلسه ایکس بادی را امتحان کنید و تاثیر فوق العاده آن را ببینید. همین واحدها طراحی شده اند که عضلات را کلیدی استعمال از تحریک خود عضلات، التیام دهند. فرمان روا حسینی در پایان مورد این‌که همین دسته تمرینی عارضه ها دارااست یا نیکی می گوید: دستگاه ایکس بادی با معتبرترین استانداردهای جهانی و وکاملا هماهنگ اهمیت کارکرد طبیعی تن است از همین رو به تن هیچ دسته آسیبی نمیرساند. آن‌ها می توانند اسپاسم عضلانی و ادم (ورم بدن) را که سبب ساز به درد، ناراحتی و از دست دادن کارایی عضله‌ها می شوند، کمتر دهند. تمرینات ایکس بادی در دو دسته قدرتی و هوازی میباشند که اصلی مکانیسم هایی گوناگون به کاهش وزن و چربی سوزی منجر می شوند. تمرینات EMS سبب ساز تولید درد نمی شوند. بسیاری از ورزشکاران به دنبال مزیت های EMS برای ساخت سریع عضلات هستند. علاوه بر این، مدرک های بخش اعظمی از مرکز بهداشت جهانی در این شیوه وجود دارد. دارای این حال، تحریک الکتریکی عصب از نحوه پوست (TENS) صرفا به عنوان یک التیام درد و به جهت اثرات درمانی به کار گیری می شود. در هر حال، EMS می تواند برای تقویت عضله‌ها بدون حرکت اندام و در جراحت دیدگی های شدید، و به جهت نگهداری آمادگی عضله ها در ارتفاع دوره های عدم تحرک به کار گیری شود. کلیدی همین حال، در درمان درد اثرگذار است و برای از دربین بردن گرفتگی های عضلانی امداد می ایکس بادی نیاوران کند. همین دستگاه زمان شما و تمرینات ورزشیتان را تماما متعادل تنظیم می کند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها اکثر در آیتم ایکس بادی یا بدنسازی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:
مشتری و زحل نزدیک به 800 سال در آسمان ظاهر می شوند و خود را به عنوان "یک سیاره مضاعف" تراز می کنند