ایران نشت نفت ، آتش سوزی در جنوب غربی را کنترل می کندایران در حال کنترل نشت نفت است ، آتش سوزی در جنوب غربی


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*