انگلستان در تلاش برای جلوگیری از گزینه های تجزیه واکسن ، مرزهای خود را مهر و موم کرده و آزمایشات منفی COVID-19 را برای ورود به کشور درخواست می کند.انگلستان در تلاش برای جلوگیری از تجزیه واکسن ، مرزهای خود را مهر و موم می کند و برای ورود افراد آزمایش COVID-19 منفی می خواهد


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*