امنیت سایبری بزرگترین نگرانی تجاری در “عصر خطر” است: مدیر عامل شرکت مارش و مک لنانامنیت سایبری بزرگترین نگرانی تجاری در “عصر خطر” است: مارش و مک لنون ، مدیر عامل شرکت


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*