حق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد که هر چه تعداد معاملات و ارزش ملک معامله شده فراتر باشد، درآمد آنان نیز بالاتر املاک کاخ اندیشه خواهد بود. مشاهدهی افتادن یک برگ از درخت، پرتوهای نوری که لا به لای شاخه های درختان میرقصند، صدای پرندههای سرزنده و خوشحالی که در طبیعت نفس میکشند، همگی و همه مایهی وقار است. هر طرف قرارداد، یک شاهد برای تصویب قرارداد همپا خویش دارد که مدارک شناسایی آن ها هم به جهت اخذ کد رهگیری الزامی است. به تیتر نمونه در صورتی که ملکی 7۰ میلیون تومان رهن تام شده باشد حق کمیسیون آن برابر حساس ۵۷۲,۲۵۰ می باشد که می بایست بوسیله هر یک از طرفین معامله بصورت جداگانه پرداخت شود. به این منظور برای پیشگیری از تبعات منفی بعضی اقدامات که ناشی از ناآگاهی و یا این که قلیل اطلاعی مشاورین از ماهیت موضوعات حقوقی و مبانی قانونی هست حیاتی برگزاری عصر های و کلاس های آموزشی تراز علم و معلومات حقوقی مشاورین املاک به نحو مناسبی ارتقاء و ارتقا خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رکنا ازقزوین،علی فولیان در همین بازدید ضمن دیدار حیاتی رئیس اتحادیه مشاورین املاک قزوین موضوعات دارای ربط با سوق‌دهی مشاورین املاک، تقویت بررسی بر کار دفتر ها مشاور املاک حساس هدف پیشگیری از جرایم و تخلفات و کااهش محل ورود پرونده به محاکم قضایی، تهیه بانک جامع اطلاعاتی از واحدهای جواز دار و فاقد پروانه و ممنوعیت از عمل واحدهای بدون مجوز، نحوه اجرای ضابطه پیش فروش آپارتمان، باز‌نگری فرم قراردهای تنظیمی، برگزاری دوره های آموزشی در راستای ارتقاء علم حقوقی مورد دعوا و بررسی قرار گرفت. بنگاه های معاملات ملکی، دفاتری میباشند که مشاورین املاک در آن، نقش واسط در معاملات ملکی را دارا‌هستند و لذا به تیتر واسط فی مابین خریدار و فروشنده و یا مستاجر و صاحب و مالک واقع شده و خدماتی را به هر دو طرف معامله ارائه می دهد و به سبب سرویس ها ارائه شده از سوی آنها، از حقوقی برخوردار می باشند که بوسیله اتحادیه صنف مربوطه انتخاب و رسیدگی می شود. این در حالی میباشد که مشاوران املاک فقط وظیفه تصویب معامله و صدور کد رهگیری دارند و نباید دخالتی در جابهجایی یا تغییر‌و تحول قیمتها داشته باشند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر شهریور ماه سال پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت اهمیت نسبت دادن به مقررات ماده 51 ضابطه نظام صنفی طی نامهای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد. مبلغ کمیسیون در معاملات رهن تام براساس مبلغ بدست آمده از تبدیل رهن به اجاره چک کردن می شود بطوری که به ازای هر یک میلیون تومان رهن 30هزار تومان اجاره در حیث گرفته می شود و بر مبنا مبلغ بدست آمده 25 درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین اخذ می شود.

ایندکسر