[ad_1]

آتشفشان Kilauea در جزیره بزرگ هاوایی فوران می کند ، ساکنان داخل خانه اصرار دارند

[ad_2]

منبع: moshtagh-khabar.ir