آتشفشان Kilauea در جزیره بزرگ هاوایی فوران می کند ، ساکنان داخل خانه اصرار دارندآتشفشان Kilauea در جزیره بزرگ هاوایی فوران می کند ، ساکنان داخل خانه اصرار دارند


منبع: moshtagh-khabar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*